Groepspraktijk De Luwte

Individuele psychotherapie, partnerrelatietherapie, professionele coaching, filosofische hulpverlening & supervisie (individueel en in groep).

Voor wie?

Iedereen die zich die zich zorgen maakt over zichzelf en/of over de relatie met anderen (gezin, partner, ouders, familie, werk, studie, …) kan bij ons terecht. Dit geldt zowel voor volwassenen als adolescenten.

Mogelijke aanmeldingsklachten zijn: emotionele problemen, relatieproblemen, depressieve klachten, opvoedingsvragen, gezinsproblemen, levensvragen, zingevingsvragen, rouwverwerking, stress, angsten, keuzeproblematiek, werkgerelateerde problemen, …

WAT BIEDEN WE?

Individuele psychotherapie, partnerrelatietherapie, professionele coaching, filosofische hulpverlening & supervisie (individueel en in groep).

Wij werken vanuit het systeemtheoretische gedachtegoed. Dit betekent dat we mensen benaderen vanuit de veelheid aan verbindingen waarin ze leven en op die manier de ervaren problemen in een breder geheel plaatsen. We doen dat via gesprek. Wij gaan ervan uit dat problemen complex zijn en de nodige aandacht verdienen. We hebben oog voor de specifieke en unieke situatie van ieder die beroep op ons doet.

Psychotherapie

Elk leven kent periodes van ontreddering. Plotse gebeurtenissen zoals ziekte, overlijden, conflict, tegenslag, bepaalde ontmoetingen en overgangssituaties zoals echtscheiding, verhuizing of pensionering kunnen mensen uit hun evenwicht brengen. Maar dat kan evengoed door situaties die al langer aanslepen (relationele of familiale problemen, opvoedingsvragen, keuzeproblematiek,…). Soms bestaat er zelfs geen aanwijsbare reden. Zulke periodes doen vragen rijzen: Wat is er toch met me aan de hand? Waarom overkomt mij dit? Kan ik hier ooit wel uit geraken? Heeft het leven voor mij wel nog zin? Waarom lukt het mij niet een beslissing te nemen?… Door de vele vragen en onzekerheden is het niet vanzelfsprekend om hiermee naar buiten te komen. Vaak ontbreken tijd en ruimte om bij momenten van pijn, twijfel en verdriet stil te staan. Dit vergt een zoektocht vol schroom en aandacht.

Coaching

Werk en/of opleidingssituaties kunnen een bron zijn van vreugde en voldoening maar evengoed van stress, spanning, onzekerheid en frustratie. Gezien de grote tijdsinvestering in werk en studies en het maatschappelijke belang dat eraan gehecht wordt, kunnen dit soort moeilijkheden een impact hebben op de gehele persoon en zijn of haar omgeving. Mogelijke vragen zijn: Hoe verhoud ik mij tot collega’s, oversten, lesgevers, werknemers, cliënten of patiënten, enz.? Hoe breng ik al dan niet een moeilijk onderwerp ter sprake? Hoe ga ik om met faalangst? Hoe kan de stress hanteerbaar blijven? Op welke wijze beweeg ik mij best binnen de complexiteit van een organisatie?… Door de vele vragen en onzekerheden is het niet vanzelfsprekend om hiermee naar buiten te komen. Vaak ontbreken tijd en ruimte om bij momenten van pijn, twijfel en verdriet stil te staan. Dit vergt een zoektocht vol schroom en aandacht.

Filosofisch consult

Filosofische hulpverlening probeert een ruimte te bieden voor vragen die mensen bezig houden, en waar zij niet direct een gesprekspartner voor vinden. Anders dan in therapie ligt de nadruk niet op verandering, maar op verheldering. Het instrument is samen nadenken. Hierbij maken we gebruik van soms zeer oude inzichten en wijsheden die we aantreffen bij filosofen van vroeger en nu.

Supervisie

Wij bieden individuele supervisie aan voor systemische therapeuten en counselors tijdens of na hun opleiding en groepssupervisie voor (multidisciplinaire) teams.

Wie zijn we?

Tomas Van Reybrouck

Tomas Van Reybrouck is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is lid van de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling). Hij is sinds 1992 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is hij senior opleider aan de Interactie-Academie te Antwerpen, supervisor en redacteur bij het tijdschrift Systeemtherapie. Hij volgde bijkomende opleidingen op het vlak van rouwverwerking en in de narratieve therapie. Tomas is beschikbaar voor individuele psychotherapie, partnerrelatietherapie, professionele coaching en supervisie.

Philippe De Wilde

Philippe De Wilde is klinisch psycholoog en psychotherapeut (Interactie-Academie te Antwerpen). Hij is lid van de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling). Hij werkt reeds lange tijd in de geestelijke gezondheidszorg. Zijn therapeutische belangstelling gaat o.a. uit naar de vraag hoe men zich recht houdt in een samenleving die vooral gericht is op succes en die de verantwoordelijkheid voor problemen bij het individu legt. Identiteitsvragen, angst en onzekerheid en depressieve gevoelens zijn dan vaak in het spel. Hij specialiseerde zich in relatietherapie. Problemen en vragen bij het ouder worden behoren tevens tot zijn werkveld, alsook hoe te leven met een chronische ziekte. Philippe is beschikbaar voor individuele psychotherapie en partnerrelatietherapie.

Luc Van den Berge

Luc Van den Berge is doctor in de pedagogische wetenschappen, master in de wijsbegeerte en sociaal verpleegkundige. Hij is als systeemtheoretisch en narratief psychotherapeut werkzaam in het kinderen- en jongerenteam van het Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent en heeft een erkenning als supervisor en opleider bij de BVRGS. Hij werkt sinds 1989 in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is hij senior opleider aan de Interactie-Academie te Antwerpen en auteur. Hij is als gastprofessor verbonden aan de UGent en als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KUL. Luc is beschikbaar voor filosofisch consult en supervisie (individueel en groep).

Anouck De Clercq

Anouck De Clercq is klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut (Interactie-Academie). Ze is lid van de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling).
Anouck werkte als klinisch psycholoog op de Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de Dienst Eetstoornissen en de dienst Angst- en Stemmingsstoornissen van het UZ Gent en als therapeutisch verantwoordelijke op de Kinder- en Jeugdpsychiatrie ‘De Kaap’ in Melle. Daarnaast bekwaamde zij zich in het werken met koppels. In 2016 startte Anouck als zelfstandig psychotherapeut.
Anouck is beschikbaar voor individuele-, gezins- en relatietherapie en supervisie.

Minne Henau

Minne Henau is klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut (Interactie-Academie). Ze is lid van de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling) en is redacteur bij het Systeemtheoretisch Bulletin. Minne werkte als klinisch psycholoog in psychiatrie met volwassenen (urgentiepsychiatrie en psychosezorg) en in jeugdpsychiatrie. In 2014 startte zij daarnaast haar eigen praktijk. Minne is onder meer geïnteresseerd in hoe onze beleving beïnvloed wordt door de vele – ook vaak onzichtbare- verbindingen waarin we leven (onze geschiedenis, relaties, cultuur en normen…). Vragen gaan vaak over relaties en relationele moeilijkheden, over identiteit en keuzes, over sociale druk of verdriet. Minne is beschikbaar voor individuele psychotherapie, partnerrelatietherapie en voor supervisie.